Basundersöknings verktyg

Basundersökning & Röntgen

Vi startar undersökning med en hälsodeklaration där du får svara på frågor om ditt hälsotillstånd och vilka mediciner som du eventuellt äter. Om du äter mediciner är det bra om du tar med dig en aktuell medicinlista vid undersökningstillfället. I vårbasundersökning ingår diagnostik, hälsoinformation och rekommendationer. I samband med undersökningen följer vi rekommendationer från strålmyndigheten där tandläkaren tar röntgenbilder om det finns indikation för det. Det görs också en fullständig parodontal undersökning i samband med undersökningen och om det finns ett flertal blödande och fördjupade tandköttsfickor föreslår vi tid för depuration.