En tandprotes med andra tandverktyg

Tandproteser i Kristianstad

I vissa fall kan det vara indicerat med avtagbara proteser. Saknas en del av tänderna gör man en så kallad partiel protes, saknar man alla tänder gör man så kallade helproteser. Det finns två typer av protes, akryl/ provisorisk protes eller protes med gjutet skelett. Om det finns några tänder kvar kan proteserna stödjas på dessa och fäster ofta med hjälp av klamrar . Detta är ofta en bra, välfungerande lösning om förutsättning saknas för implantatbehandling eller om man vill ha en mindre kostsam lösning. Vi utför alltid våra protetiska arbeten i nära samarbete med våra kvalitetscertifierade tandtekniker i Sverige. Titanbron, som vi samarbetat med sedan många år tillbaka.