Hur en rotbehandling går till

Rotbehandling i Kristianstad

Rotbehandlingen börjar genom att tanden öppnas upp med hjälp av borr under vattenkylning. Tandläkaren kan nu se hela pulparummet ( den del av nerven som finns i kronan) och även ingångsmynningarna till de olika rotkanalerna. Det är mycket viktigt att man arbetar sterilt vid rotbehandling, därför sätts det en gummi duk över tanden. Detta görs för att isolera tanden från munhålan och de bakterier som finns i munnen och för att undvika att patienten svälja ner de material som används vid spolning av kanalerna. Prognosen/ lyckande frekvenser ligger mellan 60- 90% beroende på tandens status innan behandling. Efter rotfyllningen kan man välja att göra en provisorisk fyllning alt. En permanent fyllning/ definitiv fyllning. Tanden kan vara öm en tid efter avslutad behandling, vilket i regel beror på att inflammationen utanför tanden ännu inte givit med sig. Det kan ta några år innan infektionen försvinner. Om stor del av tandsubstansen är förlorad till följd av gamla omfattande skador måste tanden kronförses, man måste ibland vänta någon tid efter rotfyllningen för att se att läkningen går som planerat.