En tandbro av keramik

Tandkronor & Broar i Kristianstad

Om stora delar av en tand saknas till följd av att den blivit lagad många gånger eller skadats på något sätt, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord tand, en så kallad krona. När en krona ska sättas in i munnen, slipas tanden först för att ge plats åt kronmaterialet. Sedan tillverkar en tandtekniker en krona som till färg och form stämmer överens med dina tänder i övrigt. Om en eller flera tänder saknas i din mun kan vi återskapa dessa saknade tänder genom att göra en så kallad bro. En bro är konstgjorda tänder som sitter ihop i ett stycke. Kronan kan tillverkas av olika material. Det vanligaste är en kombination av porslin och metall eller helkeramiska material. Om den skadade tanden saknar en stor del av tandkronan och är rotfylld, kan man fästa en pelare i roten. Kronan fästs sedan på pelaren. Fastprotetik är inget skydd mot hål eller tandlossning. Bakteriebeläggningar/ placksätter sig mycket gärna i övergången mellan den egna tanden och kronan/bron. Detta ställer högre krav på patienten. Det är viktigt att använda tandtråd eller mellanrumsborste och vara noga med att alltid borsta tänderna med fluortandkräm både morgon och kväll. Prognosen är bra på krona/ bro om du tar hand om dina tänder enligt våra rekommendationer. Du har alltid 2 års garanti på fast protetik.

Vi utför alltid våra protetiska arbeten i nära samarbete med våra kvalitetscertifierade tandtekniker i Sverige. Titanbron, som vi samarbetat med sedan många år tillbaka. För priser ser under prislista.